Darperir gan
Menter a Busnes

Marchnadoedd da byw

Mae cwmni Ruthin Farmers Auction yn un o ddau farchnad da byw sydd yn bartneriaid yn y prosiect TAG. Mae'r cwmni yn darparu nifer o ffermwyr ar gyfer y prosiect ac mae recordio gwerthiant defaid yn cael ei gwblhau ar gyfer y ffermwyr yma ac yna yn cael ei drosglwyddo i'r bâs data ganolog. Mae cwmni Clee, Tompkinson a Francis yn rhedeg marchnad da byw Llanymddyfri yn un o ddau farchnad da byw sydd yn bartneriaid yn y prosiect TAG. Mae'r cwmni yn darparu nifer o ffermwyr ar gyfer y prosiect ac mae recordio gwerthiant defaid yn cael ei gwblhau ar gyfer y ffermwyr yma ac yna yn cael ei drosglwyddo i'r bâs data ganolog.

Camau Nesaf