Facebook Twitter YouTube
01970 636565

Swyddi

Swyddi Cyfredol

Gwelwch y dolenni isod ar gyfer ein swyddi gwag. Fel arall, anfonwch eich CV at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

Rydym hefyd yn defnyddio Gwefan Lleol.net i hysbysebu ein swyddi

Menter a Busnes
Lleoliad: Treffynnon/Holywell / Wrecsam/Wrexham
Cyflog: 22,383 - 24,901
Dyddiad Cau: 26 Ionawr 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Datblygu Busnes
Rheolwr Llinell: Carys Griffiths
Gradd: 4
Cytundeb: 31.12.2015
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Menter a Busnes
Lleoliad: Cardiff
Cyflog: 22,383 - 24,901
Dyddiad Cau: 02 Chwefror 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Dechrau Busnes
Rheolwr Llinell: Manon Llwyd Rowlands
Gradd: 4
Cytundeb: 31.12.2015
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol