Facebook Twitter YouTube
01970 636565

Swyddi

Swyddi Cyfredol

Gwelwch y dolenni isod ar gyfer ein swyddi gwag. Fel arall, anfonwch eich CV at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

Rydym hefyd yn defnyddio Gwefan Lleol.net i hysbysebu ein swyddi

Menter a Busnes
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd neu / or Llanelwy
Cyflog: 23,281-24,894
Dyddiad Cau: 14 Medi 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Gwledig
Rheolwr Llinell: Swyddog Amaeth / Agricultural Officer
Gradd: 3
Cytundeb:
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Menter a Busnes
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd neu / or Llanelwy
Cyflog: 21,665-23,281
Dyddiad Cau: 14 Medi 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Gwledig
Rheolwr Llinell: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu / Marketing and Communications Manager
Gradd: 3
Cytundeb:
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Menter a Busnes
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd neu / or Llanelwy
Cyflog: 33,485-39,343
Dyddiad Cau: 14 Medi 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Gwledig
Rheolwr Llinell: Rheolwr Cytundeb / Contract Manager
Gradd: 6
Cytundeb:
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Menter a Busnes
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd neu / or Llanelwy
Cyflog: 31,196-35,099
Dyddiad Cau: 14 Medi 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Gwledig
Rheolwr Llinell: Rheolwr Datblygu Technegol / Technical Development Manager
Gradd: 5
Cytundeb:
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Menter a Busnes
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor neu / or Llanelwy (ystyrir lleoliadau eraill / other locations will be considered)
Cyflog: 33,147-35,099
Dyddiad Cau: 14 Medi 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Gwledig
Rheolwr Llinell: Rheolwr Gweithrediadau / Operations Manager
Gradd: 5
Cytundeb:
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol

Pages:(3)  [1] 2 3 >    Last >>