Darperir gan
Menter a Busnes

Sesiwn Sbarduno Syniadau

Llwyddo Lleol

SESIYNAU SBARDUNO SYNIADAU A BWRSARIAETH

Hoffech chi y cyfle i sefydlu busnes eich hun ac i fod yn fos?

Oes gennych chi syniad am fusnes, ond heb yr arian i sefydlu'r busnes?

Ydych chi eisiau dysgu mwy am redeg busnes, ond ddim yn gwybod lle i gychwyn?

Gallwn eich helpu!

Mae Sesiynau Sbarduno Syniadau ar gael i chi fynychu i'ch helpu i feddwl am syniad da ac i ddatblyg ac ymchwilio eich syniad ymhellach. mae cefnogaeth ar gael i helpu chi i ysgrifennu Cynllun Busnes ac i ymgeisio am Fwrsariaeth Llwyddo'n Lleol. Mae Bwrsariaeth llwyddo'n lleol ar gael i chi droi eich syniad busnes yn realiti.

Gallwch ymgeisio am hyd at £1,000 i gychwyn eich busnes. Gall y fwrsariaeth gael ei defnyddio tuag at:

-Talu am ddeunydd marchnata ac i hyrwyddo eich busnes

-Os ydych angen hyfforddiant i gychwyn eich busnes

-Talu am unrhyw ddeunyddiau neu offer ydych chi angen i sefydlu'r busnes

-Talu am gostau llogi ystafelloedd

Gall unrhyw weithgaredd, sydd yn troi syniad i fenter neu fenter gymunedol ymgeisio am y fwrsariaeth.

 

Am gymorth gyda unrhyw un o'r uchod cysylltwch â ni ar 01248 668631 neu llwyddo@menterabusnes.co.uk

Cwblhewch yr holiadur isod a’i e-bostio yn ôl atom ni.

Camau Nesaf