Facebook Twitter YouTube
01970 636565

Swyddi

Swyddi Cyfredol

Gwelwch y dolenni isod ar gyfer ein swyddi gwag. Fel arall, anfonwch eich CV at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

Rydym hefyd yn defnyddio gwefan lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi.

Menter a Busnes
Lleoliad: Cymru Gyfan / Pan Wales
Cyflog: 250 y dydd / per day
Dyddiad Cau: 12 Hydref 2015
Prosiect: Menter a Busnes
Adran: Gwledig
Rheolwr Llinell: Einir Davies
Gradd:
Cytundeb: Blynyddol (hunan-gyflogedig): tua 17 dydd y grŵp y flwyddyn - adolygir yn flynyddol / Annual (self-employed): approximately 17 days per group per annum - subject to annual review
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol