Menter a Busnes

Mabis - Atebion Blaengar ar gyfer eich Busnes chi

Mabis yw adain fasnachol Menter a Busnes, yn darparu ystod eang o wasanaethau busnes i fusnesau preifat a cyhoeddus ar draws Cymru a'r DU.

Mae Mabis yn cydnabod nad oes dau fusnes run fath, ac am yr angen i ddarparu gwasanaethau perthnasol er mwyn ateb anghenion busnesau. Os ydych yn rhedeg busnes bach neu fawr, yn asiantaeth neu gorff cyhoeddus, mae gennym amrediad o wasanaethau yn cynnig atebion blaengar ar gyfer eich anghenion chi.

Mae Mabis yn ffurfio rhan o grŵp Menter a Busnes, ac felly yn manteisio ar ystod eang o sgiliau a phrofiadau ein staff sydd wedi eu datblygu ers ffurfio’r cwmni ym 1989. 

Yn gweithredu trwy Gymru ein harbenigedd yw darparu gwasanaethau dwyieithog, o safon ac o fewn amser fel eich bod chi yn gallu canolbwyntio ar wneud y pethau dydd i ddydd o fewn eich busnes.

ebost: post@mabis.co.uk

Ffôn: 01970 636565

Camau Nesaf